Monday, October 26, 2009

Bincangkan secara kritis kemunculan Maratha sebagai sebuah kuasa yang terkuat di India dan jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kejatuhannya

1. Pengenalan
Episod perkembangan sejarah di rantau Asia Selatan khususnya India telah menunjukkan transformasi yang menarik dalam bidang pemerintahan negara dan empayar. Setiap kuasa yang mewarnai tampuk pemerintahan di benua kecil India ini mempunyai keunikan yang tersendiri sehinggakan mereka mampu meluaskan kuasa serta mempertahankanya dalam tempoh masa yang panjang. Bermulanya Tamadun Indus telah mula menampakkan suatu entiti politik yang kukuh dalam proses membentuk sebuah empayar. Merujuk kepada sejarahnya yang terdahulu, India telah banyak dikuasai oleh kuasa yang mampu memajukan dan menjadikan rantau ini sebuah kuasa yang amat digeruni. Setiap kemunculan dan keruntuhan sesebuah empayar mempunyai sebabnya yang tersendiri, namun hal ini amat berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh watak pemerintah di setiap zaman. Berdasarkan konteks soalan, kemunculan Maratha yang disebut sebagai kuasa yang terkuat pada zamannya telah berjaya menyingkirkan kuasa sebelumnya iaitu Empayar Moghul. Empayar ini telah mengecapi zaman kegemilangannya namun setelah sekian lama empayar ini mula merosot. Persoalannya mengapa hal ini boleh berlaku. Jelasnya pasti terdapat beberapa faktor yang boleh membawa kepada kejatuhannya. Maka perbincangan ini dimulakan dengan kemunculan Maratha sebagai satu kuasa yang kuat seterusnya kita akan lihat pula faktor yang menjadi penyumbang kepada keruntuhannya.
2. Kemunculan Maratha
Kemunculan Empayar Maratha sering kali dikaitkan dengan kemerosotan yang dialami oleh empayar sebelumnya iaitu Moghul. Empayar Islam yang diketuai oleh Aurangzeb telah banyak menekan masyarakat tempatan terutamanya Masyarakat agama Hindu. Sifat Aurangzeb yang terlalu tegas telah menyebabkan ramai kelompok masyarakat lain di Asia Selatan ini bangun memberontak, termasuk Maratha sendiri. Kebanyakan penentangan berlaku disebabkan oleh pemerintahan kuku besi yang diamalkan oleh Aurangzeb langsung tidak digemari olah masyarakat bukan Islam.

Kebangkitan yang berlaku telah menunjukkan satu pertumbuhan baru dalam pembentukan empayar Maratha. Empayar yang hebat ini telah diasaskan oleh Shivaji pada 1663. Beliau merupakan seorang putera kepada Jijabai dan Shaji Bonsle yang berasal daripada bangsa Maratha. Sejak kecil beliau telah dididik dengan ilmu agama Hindu oleh ibunya serta gurunya Kondadewa. Kisah-kisah Mahabrata dan Ramayana telah menjadi santapan rohani beliau sejak dulu lagi dan bangsanya mengharapkan beliau mengembalikan kegemilangan kerajaan nenek moyang mereka yang telah runtuh sejak abad ke-14. Profilnya yang tinggi telah berjaya mempengaruhi masyarakat Hindu dengan cogan kata Hindu-pad-padshashi yang membawa maksud empayar Hindu. Sepanjang usahanya beliau telah berjaya meluaskan Empayar Hindu ini kira-kira 50000 batu persegi di sekitar wilayah Deccan. Kebangkitan yang berlaku ini adalah berpunca dari dasar anti-Hindu Aurangzeb seperti yang dijelaskan tadi.

Sepanjang sejarah penentangan dan pengasasan empayar ini, Shivaji sering dibayangi oleh Jeneral Afzal Khan iaitu panglima tentera Moghul yang handal. Walaupun begitu berkat usahanya yang gigih beliau berjaya menumpaskan Afzal Khan dalam petempuran di Chauts seterusya berjaya menawan Torana, Puvander dan Kodana. Pada tahun 1664 Shivaji dan tenteranya telah berjaya menguasai Surat, namun Aurangzeb telah melakukan serangan balas dan menyebabkan Shivaji terpaksa berundur ke Rajgarh. Kesan daripada kejayaan Shivaji ini maka beliau telah menaiki takhta kerajaan Maratha dan memakai gelaran Vikramaditya. Selepas pertabalan ini nampaknya empayar Maratha telah menjadi suatu kuasa yang kuat dan terbesar di India selepas kematian Aurangzeb.

Menyebut Maratha sebagai sebuah kuasa yang terkuat pada zamannya semestinya disertai oleh tampuk pemerintahan yang kukuh. Pencapaian empayar Maratha dalam kekuasaannya di India dibantu oleh kebijaksanaan tiga orang Peshwa (menteri). Mereka ini adalah Balaji Vishwanath (1713-1721), Baji Rao 1 (1720-1740), dan Balaji Baji Rao (1740-1761). Peranan yang dimainkan oleh Peshwa ini telah menjalankan pentadbiran secara tersusun dengan mengenepikan raja yang memerintah. Maknanya raja hanyalah sebagai simbol kerajaan atau lebih tepat raja hanya berfungsi sebagai boneka di Delhi. Peshwa sering terlibat dalam kekecohan istana Moghul di Delhi dengan memberikan sokongan kepada adik-beradik Sayyid yang mengetuai puak Hindustani. Persoalannya mengapa hal ini berlaku. Meskipun Maratha memberikan peluang raja Moghul bertakhta di Delhi namun ada pendapat sejarawan yang menyatakan tujuannya adalah ingin menjatuhkan wangsa tersebut.

Peshwa-Peshwa Maratha ini telah berjaya memperluaskan kuasa dari Punjab dan Rajastan di utara sehingga ke Tanjavur di selatan. Selain itu disebelah timurnya iaitu Oriia sehingga ke Gujerat dibarat. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada perluasan kuasa ini termasuk sikap tolak ansur mereka dalam menguruskan empayar. Hal ini dibuktikan bahawa empayar Moghul sebelum ini telah di berikan kepada Maratha sedangkan kuasa kerajaan islam ini terbatas. Walaupun pada hakikatnya Maratha yang berkuasa tetapi masih ada pihak luar yang menyimpan dendam terhadap serpihan kerajaan Moghul iaitu puak Afghan. Pada tahun 1751 Afghan telah menyerang Delhi dan pada tahun berikutnya Maratha telah membuat perjanjian dengan Moghul bahawa mereka akan berjanji melindungi Delhi. Maka secara tidak langsung Maratha terlibat dengan perang dengan Afghan. Sepanjang tempoh dari 1757 sehingga 1758 pertempuran dengan Afghan menunjukkan kejayaan dengan mematahkan serangan Ahmad Shah Abdali dan seterusnya melantik kembali raja di Delhi. Namun begitu kesan daripada bantuan dari kuasa Islam lain Afghan telah mennyerang Maratha sekali lagi pada tahun 1761 dan mencapai kejayaan. Semasa dalam pertempuran ini ramai askar Maratha terkorban termasuk Peshwanya iaitu Balaji Baji Rao maka selepas itu telah menunjukkan kelemahan yang ketara dalam empayar Maratha. Seterusnya kita akan lihat pula faktor-faktor yang membawa kepada kejatuhan empayar ini.

3. Faktor yang membawa kepada kemerosotan dan kejatuhan Maratha.
Merujuk kepada kestabilan yang semakin kendur dalam empayar Maratha telah menunjukkan bahawa empayar ini berada didalam ambang kejatuhan. Terdapat pelbagai faktor yang diutarkan dalam menyokong hujah tersebut. Hal ini akan dibincangkan dengan lebih terperinci berdasarkan bukti tertentu dalam mencari jawapan mengenai kejatuhan empayar ini.

Kesan Perang Panipat III
Kemerosotan empayar ini mula dilihat sejak zaman perang Panipat yang ketiga. Asalnya perang ini bertujuan menjamin keselamatan Raja Moghul di Delhi namun hasil pakatan kerajaan islam lain disekitar India telah menbawa kepada kejatuhannya. Kisah disebalik perang ini telah mengorbankan seramai hampir 75000 orang askar serta panglima yang handal. Mengapa hal ini boleh berlaku masih meninggalkan tanda tanya. Terdapat pelbagai pertikaiaan yang muncul kesan daripada peristiwa ini. Ada yang mengatakan bahawa tentera Maratha telah menerima tanparan yang hebat kesan daripada kehilangan Peshwa mereka dalam perang tersebut. Hal ini menyebabkan moral mereka jatuh seterusnya mengheret kepada kekalahan yang teruk. Sepanjang tempoh Maratha dan orang Islam sibuk berperang, Robert Clive iaitu pengasas empayar Inggeris di India telah belayar ke England dengan harapan untuk mengasaskan Empayar Inggeris di India.

Sistem militer yang lemah
Sepertimana yang kita tahu pada awal kebangkitan Shivaji tentera Maratha terdiri daripada bangsa Maharashtra maka sentimen yang digunakan itu telah berjaya mencuri perhatian masyarakat Hindu untuk berjuang demi kepentingan mereka. Namun selepas zaman Shivaji, Peshwa yang dilantik telah memperkuatkan sistem pertahanan dengan tenaga dari seluruh India malahan terdapat juga orang asing yang terlibat seperti Abyssinia, Arab, dan juga sebilangan orang barat. Pada asalnya penambahan ini nampaknya positif tetapi penyatuan ideologi yang kurang diterapkan maka secara logiknya kesetiaan setiap anggota kepada negara amat longgar.

Peshwa juga turut mengupah orang barat seperti Jerman, Portugis, Inggeris, Itali, Perancis malahan juga Armenia untuk melatih askar Maratha. Mereka ini walaupun telah di beri upah yang tinggi namun latihan yang diberikan adalah secara sambil lewa dan secara tidak langsung menberi kesan kepada modul latihan tentera Maratha. Hal ini menunjukkan mereka hanya mementingkan keuntungan sendiri dan ada dalam kalangan mereka yang membelot.

Ketiadaan pemimpin yang berwibawa
Selepas Balaji Baji Rao yang terkorban, tidak ada pun Pashwa yang mampu mentadbir dengan cekap. Kelihatannya pembesar negeri telah mendahului kuasa Peshwa dan telah melemahkan kuasa pusat di Poona. Hal ini turut disokong oleh kelemahan Peshwa Baji Rao II kerana perwatakan beliau yang buruk. Beliau telah menyebabkan pentadbiran menjadi kacau bilau dengan menyemai semangat permusuhan dalam kalangan pembesar. Tindakan sebegini telah menyebabkan pembesar menentang Baji Rao II. Kesannya beliau telah melarikan diri dan menandatangani Perjanjian Bassein (1802) dengan British. Melalui perjanjian sebegini telah membuka ruang kepada campur tangan British dalam hal kedaulatan Negara. Hal mengenai kemasukkan kuasa British akan dibincangkan selepas ini dengan lebih terperinci lagi.

Masalah dalaman empayar
Meskipun Maratha telah berjaya memperluaskan kuasanya ke seluruh Asia Selatan namun perpaduan secara telus sukar untuk digambarkan. Penyatuan organik yang dimaksudkan masih tidak mampu mewujudkan sebuah negara yang bersatu. Masalah sebegini sering muncul kerana tiada semangat bersama. Orang India kebanyakannya telah menyertai sebahagian tentera Inggeris dan berperang dengan Maratha sendiri, maka hal ini telah menunjukkan sikap pentingkan diri sendiri. Sebilangan pembesar yang juga mengambil tindakan berdiam diri sekiranya suatu negeri lain dimanipulasikan oleh pihak EIC. Persoalannya mengapa hal ini boleh berlaku sedangkan mereka masih didalam rumpun yang sama serta mengamalkan prinsip hidup yang lebih kurang sama. Nampaknya falsafah Hindu-pad-padshahi yang digunakan oleh Shivaji untuk menaikkan semangat mereka semakin kurang efektif sehinggakan juga pada zaman Peshwa.

Dasar ekonomi yang tidak stabil
Sepanjang tempoh perang dengan Moghul para petani telah ramai yang menyertai pasukan tentera namun selepas tamat perang mereka didapai kurang berminat lagi untuk mengerjakan pertanian. Hal ini disebabkan sebilangan daripada mereka telah menjadi banduan dan tebusan. Persoalannya bagaimana masalah ini boleh belaku, jelasnya polisi yang digunapakai dalam merencana ekonomi sering tengelam dengan sentimen perperangan sehinggakan tiada makanan yang boleh dikerjakan bagi tentera mahupun rakyat. Terdapat pandangan sejarawan yang mengatakan kerajaan Maratha tidak melaksanakan rancangan ekonomi yang berkesan untuk menjana sumber pendapatan negara. Kebanyakan hasil hanya bergantung kepada cukai yang dipungut daripada wilayah-wilayah yang di takluk. Sepatutnya Peshwa yang memerintah mementingkan sumber dalaman dahulu supaya ada modal yang cukup dalam proses memperluaskan kuasa terhadap kawasan lain. Selain itu juga semasa perang, tentera Maratha telah membinasakan semua pertanian dan ternakaan di setiap wilayah yang diserang. Implikasinya pada tahun 1804 telah berlakunya kebuluran di Deccan yang menyebabkan pengorbanan jiwa dan harta benda.

Tiada penyatuan politik yang menyeluruh
Tampuk pemerintahan Peshwa Maratha yang berpusat di Poona seringkali menunjukkan bahawa sukar untuk menilai sejauhmanakah ada penyatuan politik yang berkesan. Asalnya dari sudut Geografinya mana mungkin Poona mampu mengawal keseluruhan India sedangkan ia terlaetak dibahagian barat. Sedangkan banyak kerajaan Islam lain contohnya, menguasai bahagian timur. Jelasnya wilayah yang berada jauh tidak dapat disatukan fahaman politiknya kerana berbeza pendapat dan pegangan. Maka secara logiknya Pemerintah pusat menjadi lebih lemah dan kurang dihormati oleh pembesar lain. Sedangkan dalam masa yang sama mereka sering berperang sesama sendiri merebut autoriti wilayah mereka. Faktor ini disokong oleh peristiwa pada tahun 1803, apabila Sindhia dan Bhonsle berperang dengan Syarikat Hindia Timur Inggeris, Holkar mengambil inisiatif mendiamkan diri dan tidak membantu sedikit pun. Adakah mereka ini telah disogok oleh pihat Inggeris jawapannya masih belum pasti sehingga kini. Namaun pada tahun berikutnya Holkar pula telah di serang oleh EIC dan seperti biasa pembesar lain tidak membantu wilayah ini. Nampaknya permainan yang dilakukan oleh pihak EIC telah berjaya memecah belahkan mereka.

Keberkesanan sistem intipan pihak EIC.
Pihak Inggeris telah mendahului Maratha dalam mengintip tindak tanduk pemerintah Maratha. Hal ini telah menyebabkan pihak Inggeris mampu menang dalam setiap perang antara mereka. Strategi ini secara tidak langsung mampu melemahkan Maratha dari segi ketenteraan. Terdapat pelbagai propaganda dilayangkan bagi melemahkan semangat mereka dalam menentang EIC. Justeru dari beberapa sudut pendapat ini mempunyai kebenarannya yang tersendiri dalam menjelaskan mengapa Maratha akhirnya runtuh.

4. Perang Anglo-Maratha Pertama (1772-1783)
Merujuk kepada kejatuhan Maratha masih tidak dapat lari dari kelibat berperang dengan Inggeris. Selain penyataan yang dijelaskan sebelum ini perang dengan Inggeris juga turut menyumbang kepada bibit keruntuhan empayar ini. Pada 1772, Peshwa Madhav Rao mangkat dan menyebabkan berlaku rebutan kuasa antara Narayan Rao dan Ragunath Rao. Kalau masih ingat lagi Ragunath Rao telah meminta bantuan Pihak British dan menandatangai perjanjian Surat. Hal ini menunjukkan campur tangan secara langsung dalam sejarah India, namun EIC di Calcutta tidak merestui perjanjian ini kerana mereka merasakan Ragunath tidak layak dan tidak mahu terlibat dengan hal ehwal dalaman Maratha. Pada tahun 1775 tentera Inggeris terpaksa menyerang Maratha disebabkan kekacauan dan diakhiri Perjanjian Purandhar. Selang beberapa tahun selepas itu British sekali lagi menyerang dan kesudahannya pihak Maratha terpaksa mengadakan perjanjian yang lebih ketat iaitu Perjanjian Salbai (1802). Nampaknya disini Kerajaan Maratha secara tidak langsung melemahkan diri sendiri dan membuka peluang kepada kuasa asing.

5. Perang Anglo-Maratha kedua (1803-1806)
Sebab utama Perang yang kedua ini berlaku berpunca daripada kehadiran kuasa Perancis. Bagi mengelakkan Perancis bertapak kukuh, Inggeris telah mengambil tindakan wajar dengan menguasai lebih banyak kawasan. Selain itu juga pada 1802 telah berlaku pergolakaan dalam kerajaan di Poona. Peshwa Baji Rao II telah melarikan diri ke Bassein selepas kalah dan meminta perlindungan British. Kesannya banyak wilayah Maratha telah diletakkan dibawah perlindungan Inggeris selepas dirampas daripada pembesar yang memberontak.

6. Perang Anglo-Maratha ketiga (1817-1818)
Selepas Perjanjian Bassein British masih memperluaskan kuasa melalui perjanjian dengan pembesar tempatan seperti Raja Nagpur (1816), Peshwa (1817), Sindhia (1817).
Meskipun begitu masih terdapat penentangan yang hebat dari kalangan pembesar dan mencetuskan perang ketiga pada tahun 1817 dan akhirnya dimenangi oleh Inggeris dengan jayanya. Sesudah perang Anglo-Maratha yang ketiga ini secara rasminya tidak wujud lagi Empayar Maratha. Hal ini berlaku disebabkan tiada pemerintah yang berkaliber seterusnya bagi wilayah-wilayah Baji Rao II digabungkan dengan Presedensi Bombay. Manakala wilayah pembesar lain diletakkan dalam naungan British. Maka seperti yang kita semua maklum keruntuhan Empayar Maratha ini mempunyai perkaitan yang kuat dengan kehadiran British di bumi India.

7. Kesimpulan
Seperti yang dijelaskan dalam perbincangan sebentar tadi, pada awalnya, kemunculan Empayar Maratha ini telah memulakan suatu entiti baru dalam struktur sosial masyarakat di India.Peranan pemimpin kanannya yang berkaliber telah menjadikan kerajaan ini sebuah empayar yang digeruni. Secara keseluruhannya Empayar Maratha merupakan suatu kuasa yang muncul dengan gahnya di India. Perjuangan yang diaspirasikan oleh Shivaji sedikit sebanyak telah membawa kerajaan ini kearah mercu kejayaan dan mampu untuk menguasai benua kecil Asia Selatan ini. Namun sejak kehadiran pihak EIC dan juga masalah dalaman yang semakin meruncig serta diiringi beberapa faktor telah membawa kepada kejatuhan empayar ini. Jelasnya selepas kejatuhan Maratha, India telah mengaharungi kehidupan baru yang lebih moden dengan adanya kehadiran Inggeris. Walaupun begitu senario yang dipaparkan oleh sorotan semasa era kegemilanganna ini mampu untuk mewarnai sejarah India sehingga kini. Justeru wajarnya masyarakat India pada hari ini mangambil contoh yang terbaik dari sejarah mereka sendiri bagi menempuh rintangan yang mendatang pada masa depan.
8. Bibliografi

Beveridge, Henry, 1990, A Comprehensive History of India, Delhi.

Grover, B. L & Grover, S. 1995, A New Look at Modern Indian History ( From 1707 to the Present Day), Delhi: S Chand & Co.

Jackson, A.V. W, ( ed), 1975, History of India, New York.

Mill, James, 1978, The History of British India, New Delhi.

Ram Krishna Murkherjee, 1974, The Rise and Fall of The East India Company, New York.

Spear, Percival, 1961, India: A Modern History, New York: Macmillan.

Sumit Sarkar, 1989, Modern India, 1885-1947, London: Macmillan.

Tuck, Patrick, 1999, The East India Company: 1600-1859, London: Routledge.

Wolpert, Stanley, 1977, A New History Of India, New York: Oxford University Press.

Sunday, October 4, 2009

sosioekonomi kolonial di malaya

1. Pengenalan
Episod sejarah sosio-ekonomi Malaysia sering dikaitkan dengan pengalamannya dalam era penjajahan khususnya semasa dalam cengkaman Inggeris. Senario yang mewarnai susur galur sejarahnya menunjukkan ada perubahan yang secara tidak langsung mencerminkan ekonomi negara yang ada pada masa kini. Perdebatan dalam kalangan sejarawan banyak membuktikan bahawa struktur ekonomi ketika itu banyak dipengaruhi oleh unsur dari barat yakni British. Bermula ketika Penjanjian Pangkor 1874, golongan kulit putih ini telah berusaha mengaut sebanyak mungkin hasil perut bumi Tanah Melayu. Aktiviti ini berterusan sehingga kepada Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Namun demikian fokus yang diutarakan dalam penulisan ini hanya merangkumi tempoh masa zaman kolonial sehingga bermulanya pendudukan Jepun. Hasil penulisan ini juga bertujuan melihat perubahan yang berlaku dalam sosio-ekonomi di Malaysia Barat dan Malaysia Timur berdasarkan kepada isu dan komoditi yang tertentu. Selain itu juga perbandingan juga turut disentuh bagi mentafsirkan kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kedua-dua bahagian Malaysia iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

2. Latar belakang keadaan awal zaman kolonial
Pada asalnya terdapat pelbagai reaksi yang menyebabkan masyarakat Tanah Melayu mengalami kejutan awal dalam sejarah ekonominya. Kebanyakkan pembaharuan yang dibawa hanya bertujuan kepada keuntungan semata-mata serta kos yang paling minima. Zaman kolonialisme adalah zaman berlakunya eksploitasi kekayaan, penindasan bagi golongan yang terjajah dan konsep kebebasannya adalah dalam konteks pada orang putih atau 'white man' sahaja. Pengeksploitasian yang berlaku hanya menguntungkan pihak kolonial manakala bagi masyarakat setempat pula, ia terus di takuk lama malah kekuasaan orang-orang tempatan makin kurang dan seterusnya akan terhapus. Pengenalan satu sistem ekonomi baru seperti sistem ekonomi kapitalis terus 'mencerut' masyarakat tempatan kerana mereka kekurangan dari pelbagai segi seperti kekurangan modal. Oleh itu, golongan seperti pelabur-pelabur Barat serta Cina berkuasa dalam mengaut hasil kekayaan bumi Melayu manakala orang-orang Melayu masih dengan ekonomi tradisionalnya seperti mengeluarkan tanaman makanan seperti padi dan ini secara tidak langsung telah memundurkan serta menjauhkan lagi orang Melayu dari arus pembangunan yang makin rancak berjalan pada masa itu. Orang Melayu terus terperangkap dalam 'kapsul masa' serta terpinggir manakala pihak kolonial serta kaum lain terus menikmati kekayaan yang diperolehinya.

3. Perkembangan awal Sosio-Ekonomi Zaman Kolonial
Pengaturan semula struktur sosial oleh kerajaan ketika itu telah banyak merubah keadaan semasa. Matlamat kemajuan ekonomi dilihat meliputi skop yang lebih besar. Pengunaan istilah British Malaya menunjukkan bahawa Malaya telah menjadi British dalam menjelaskan matlamat sosial dan ekonominya. Merujuk kepada Malaysia Barat pihak British telah melakukan pelbagai pembangunan sosio-ekonomi seperti pembentukan infrastruktur, khasnya sistem perhubungan. Melihat kepada konteks ini pelbagai kemudahan termasuk jalan raya, telegraf, dermaga dan keretapi telah di bina bagi memudahkan aliran perdagangan. Pekara yang perlu dipastikan bahawa kesemua ini hanya dilakukan atas kepentingan ekonomi sahaja. Berbanding dengan Malaysia Timur kadar pembangunan ekonominya sedikit terlambat dalam tempoh masa yang sama. Di Borneo utara contohnya, pemerintah masih lagi merupakan sebuah syarikat. Syarikat Berpiagam Borneo Utara yang dimaksudkan ini hanya berfungsi sebagai pengaut keuntungan. Walaupun terdapat juga perkembangan infrastruktur namun ianya masih memfokus kepada keuntungan. Antara tahun 1911 dan 1931 kemasukan buruh asing khususnya India dan Cina secara efektif sedikit sebanyak mempengaruhi struktur sosial Tanah Melayu ketika itu. Kemasukan ini telah digalakkan oleh pihak kolonial bagi tujuan mengerakkan intensif buruh dikawasan sumber ekonomi contohnya lombong dan estet yang akan dilihat kemudian.

4. Aktiviti Perlombongan Timah
Jelasnya aktiviti ini menunjukkan suatu komoditi yang sangat penting malah merupakkan pengerak awal ekonomi khususnya di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pada peringkat awal sememangnya hasil bumi ini kurang mendapat perhatian menyeluruh, namun demikian setelah wujudnya pasaran yang memberangsangkan ianya menjadi lebih agresif untuk di korek. Perkembangan bijih timah dilakukan secara besar-besaran ialah berlaku pada akhir abad ke-19. Petemuan tapak baru sering membuatkan ramai pihak mencebur diri dalam aktiviti ini khususnya orang Cina. Perusahaan ini dilakukan oleh usahawan Cina Selat dan ada juga antara mereka mendapat sokongan modal dari saudagar Eropah.
Faktor kemasukan modal Eropah secara pukal berlaku hanya selepas pengenalan kapal korek pada tahun 1912. Penggunaan teknologi ini telah berjaya meluaskan operasi lombong kerana kemampuannya mengorek dengan lebih dalam lagi malah setiap output yang dikeluarka mampu menghasilkan keuntungan yang besar berdasarkan pasaran. Melihatkan kepada modal yang besar, pengurusan yang sistematik amat diperlukan bagi melicinkan operasi. Bagi tujuan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kesannya kepada struktur sosial yang mana terdapat kelas dalam birokrasi pengeluaran hasil. Permintaan yang tinggi daripada hasil bijih ini telah mendesak pihak kolonial untuk memenuhi kehendak pelabur dengan mengesyorkan kawasan yang lebih luas di Negeri Melayu Bersekutu seperti Perak, Selangor, dan Pahang. Proses penyediaan ini melibatkan hal mengukur tanah, mengumpul maklumat mengenai kawasan lombong serta menyelia setiap kawasan yang diteroka. Usaha ini dilakukan ini menjamin kawasan pemajakkan yang tepat serta menghasilkan untung yang lebih maksimum.
Pada awal kurun ke-20 pemintaannya meningkat disebabkan oleh industri mengetin yang berlaku di Eropah. Menurut penjelasan Andaya, Amerika merupakan pasaran bijih timah yang utama, namun sejah 1920 pemintaannya hanya berkisar pada aras 2540 tan setahun disebabkan penjimatan dan pengunaan timah yang lebih efektif. Meskipun mencapai zaman gemilangnya industri timah juga mengalami kemerosotan sekitar tahun 1930an disebabkan masalah harganya yang tidak seimbang.

5. Industri Getah
Penglibatan Tanah Melayu dengan tanaman ini bermula dengan hadirnya biji benih pokok yang mampu mengeluarkan cecair getah yang di pungut dari Brazil ( Hevea brasiliensis ). Penanaman awal getah dilihat tidak begitu teratur kerana kurang penyelidikan malah pasarannya yang belum diketahui keuntungannya. Senario yang sama berlaku di Borneo utara pada asalnya syarikat tidak begitu yakin namun melihatkan kepesatan yang berlaku d Tanah Melayu maka penanamannya telah diperbesarkan. Justeru getah merupakan komoditi yang berjaya ditanam di kedua-dua belah bahagian Malaysia ketika itu.
Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada perkembangan getah di Malaysia khususnya pada zaman penjajahan. Tenaga buruh yang banyak dan murah membantu dalam pengeluran komoditi ini. Buruh India Selatan telah dibawa masuk untuk bekerja di estet menggunakan Sistem Kontrak. Seterusnya modal seperti tanah amat diperlukan dalam hal sedemikian kerana rantau Malaysia amat sesuai bagi tanaman getah jenis ini. Maka di sebabkan faktor modal tanah ianya telah berjaya membuka mata pelabur asing dalam memcebur diri dalam penanaman getah.
Kemerosotan pengeluaran bijih telah digantikan dengan penanaman pohon getah. Secara amnya getah telah ditanam secara rasmi pada tahun 1896 berikutan perkembangan pembuatan tayar oleh Goodyear serta peningkatan pengeluaran kereta yang sangat memerlukan bahan ini bagi tujuan tersebut. Peningkatan dalam jumlah pengeluaran meningkat setiap tahun ( sila rujuk Lampiran 1). Selain kemerosotan bijih kemerosotan harga kopi turut menyumbang kepada peralihan terhadap tanaman getah. Pada tahun 1897 satu peraturan tanah khas telah di perkenalkan di NMB untuk menggalakkan tanaman getah. Berdasarkan galakan ini pelbagai langkah telah diambil bagi menarik minat penguasaha contohnya dengan mengenakan cukai yang rendah iaitu sebanyak 10 sen setiap ekar untuk sepuluh tahun pertama dan duti rendah hanya 2.5% bagi 15 tahun pertama. Perkembangan getah ini secara amnya telah di bawa oleh seorang Inggeris iaitu H.N. Ridley. Beliau sangat berminat dan bersungguh-sungguh mengalakkn penanaman getah secara komersil bagi mengaut keuntungan seterusnya meningkatkan ekonomi domestik. Harga getah dilihat semakin meningkat setiap tahun berdasarkan pasarannya (sila rujuk Lampiran 2). Hasil ketekunan Ridley dalam usaha ujikajinya yang berterusan maka telah berjaya mengembangkan tanaman getah ini.
Seperti yang dikatakan tadi meledaknya harga getah belaku dalam tahun 1905 dengan berkembangnya industri kereta. Senario ini telah menyebabkan lebih banyak kawasan yang dibuka untuk penanaman getah dengan lebih menyeluruh. Menjelang 1908, getah telah ditanam hampir keseluruhan Tanah Melayu berjumlah kira-kira 190000 hektar. Jumlah ini merupakan lebih banyak daripada tanaman lain. Pengulangan peningkatan harga getah sekali lagi berlaku pada 1909 dan 1912 telah menyebabkan beberapa syarikat eropah seperti Guthries dan Harrisons & Crosfield menambah pelaburan dan membuka lebih banyak tanah bagi tujuan ini. Harga yang semakin meningkat menyebabkan penambahan kos dalam membuat selingan dengan tanaman lain supaya pengeluaran dapat dimaksimakan. Terdapat juga pekebun kecil Melayu dan Cina berusaha untuk menanam namun pihak kerajaan kurang mengambil perhatian kepada mereka. Hasilnya keluasan tanah yang ditanam dengan getah telah menunjukkan kadar yang positif iaitu kira-kira 219000 hektar dan terus meningkat kepada 322000 hektar pada tahun 1913.
Getah begitu ketara di negeri pantai barat di sebabkan kesinambungan penggunaan infrastruktur yang telah wujud sejak zaman timah lagi. Landasan keretapi dan jalan raya berfungsi sebagai penghubung dalam mengangkut susu getah ke bahagian pesisir pantai bagi tujuan eksport. Tempoh masa Perang Dunia Pertama sedikit sebanyak telah menjejaskan peranan getah, lebih parah lagi dengan wujudnya getah tiruan yang menyaingi getah asli. Kemelesetan semakin meruncing pada awal tahun 1930 menyebabkan peraturan getah telah telah ditanda tangani bagi mengurangkan pengeluaran getah dunia. Merujuk kepada zaman pendudukan Jepun getah semakin kurang diusahakan kesan daripada keadaan semasa yang huru-hara, namum pada masa selepas itu industri getah mula menampakkan sinarnya.

6. Minyak Sawit
Menjelang tahun 1917 kemunculan ladang kelapa sawit yang pertama telah menampakkan usaha untuk mengkomersilkanya. Penggunaanya melibatkan pembuatan sabun, lilin, fluks, menyadur timah, majerin, minyak sayur, gris dan minyak untuk enjin pembakaran. Namun demikian penggunaannya hanya bersifat sedikit sehingga merosotnya harga getah telah menyebabkan pihak syarikat yang terlibat mencari tanaman ganti. Bagaimanapun pembangunan secara besar-besaran dilakasanakan menjelang tahun 1924 apabila tiga buah syarikat getah dalam Guthrie telah menubuhkan Kelapa Sawit Malaya Berhad. Kemudian terdapat firma lain mencuba nasib dalam tanaman ini dan berharap mendapat pulangan yang besar. Modal yang besar dalam pengoperasian memerlukan tenaga yang pakar sering merusingkan pihak kolonial dan secara tidak langsung mengekalkan tanaman ini berdekatan dengan kawasan getah agar mendapat manfaat daripada infrastruktur getah itu sendiri. Kebanyakkan ladang sawit terdapat di kawasan pantai barat dan bertambah besar sehingga tahun 1930-an. Komoditi ini mencatatkan pertumbuhan pengeluaran yang memberangsangkan contohnya pada tahun 1938 telah berjaya meningkat kepada 58300 tan iaitu 11% daripada pengeluaran minyak sawit dunia. Kemajuan ini telah dibantu dengan kemasukan teknologi baru serta kepakaran yang tinggi dalam teknik penanaman. Menjelang pendudukan Jepun banyak ladang telah musnah serta terbakar. Justeru pengeluarannya terhenti seketika dan bersambung semula selepas perang.

7. Komoditi Padi
Padi pada asalnya berkisar dalam kalangan masyarakat tempatan namun menjelang kemasukan imigran luar ke Tanah Melayu menyebabkan bahan makanan ini amat diperlukan untuk menampung bekalan. Penanaman secara aktif telah di syorkan oleh kerajaan kolonial disebabkan pertambahan penduduk, hal ini disokong dengan wujudnya keadaan di mana kesemua manusia yang ada memerlukan beras sebagai makanan ruji. Pemintaan semakin pesat serentak dengan kemerosotan pekerjaan tradisional seperti pertukangan telah menyebabkan ramai masyarakat khususnya Melayu memperbesarkan kawasan padi mereka. Contohnya bermula sejak akhir kurun ke-19 golongan bangsawan di Kedah telah memperluaskan kawasan padi sehingga ke kawasan barat laut negeri. Sementara itu kerajaan negeri juga telah memperkenalkan sistem saliran secara besar-besaran bagi mengairi sawah padi dengan lebih sistematik lagi. Secara keseluruhannya 60 % dari kawasan padi di Tanah Melayu berada di kawasan seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak manakala 23 % lagi di negeri Kelantan dan Terengganu. Bagi Borneo Utara dan Sarawak padi telah ditanam berdasarkan kepada keperluan kecil sahaja kerana masih terdapat masyarakat yang hidup secara pindah. Secara keseluruhanya Padi juga mengalami perkembangan yang positif kesan daripada pertambahan penduduk Di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.

8. Pembangunan Ekonomi Malaysia Timur
Pada tahun-tahun awal pembabitan Syarikat Berpiagam Borneo Utara pelbagai tanaman telah cuba diusahakan bagi meningkat kadar pertumbuhan ekonomi. Bagi di Sarawak pula pihak Rajah juga ada memperlakukan perkembangan ekonomi namun ianya tertakluk demi mempertahan kan hak pribumi. Hal ini merujuk kepada dasar kerajaan Brooke sendiri yang mahukan hak pribumi dipertahankan.
Merujuk pada kegiatan di Borneo Utara tanaman asing bukan menjadi komoditi utama tetapi hasil asli yang banyak menyumbang, contohnya sarang burung layan-layang. Sarang burung ini merupakan bahan hidangan sup masyarakat Cina yang dipungut daripada kawasan gua dan terus di eksport ke Hong kong. Meskipun demikian industri pembalakkan dilihat lebih mendatangkan hasil yang lumayan dalam dekad terakhir kurun ke-19 yang didorong oleh pemintaan kayu bagi pembinaan landasan keretapi. British Borneo Trading and Planting Company merupakan syarikat yang terbesar menegendalikan aktiviti ini. Kemudian sebuah syarikat baru telah muncul iaitu British Borneo Timber Company yang telah mendapat hak penebangan balak selama lebih 25 tahun. Eksport kayu balak telah meningkat kepada 178000 tan dan perlabuhan Sandakan dijadikan hub pemasaranya keluar negeri. Berbanding dengan Tanah Melayu demam getah juga melanda Sabah sekitar awal kurun ke-20. Kadar pertumbuhannya mungkin agak lambat tetapi setelah timbul kesedaran banyak kawasan baru di teroka bagi merealisasikan usaha ini disamping kemudahan seperti pengangkutan dan perhubungan. Kewujudan getah di Borneo Utara dan Sarawak adalah seiring dengan keadaan di Tanah Melayu yang mana beralih daripada tempoh kemuncaknya sehingga keadaan kemelesetannya sekitar tahun 1930-an. Kesemua ini dilihat serentak berlaku di seluruh dunia bukan sahaja di Tanah Melayu mahupun Borneo Utara dan Sarawak.
Di Sarawak pula seperti yang telah diperkatakan tadi dasar awal pemerintah Brooke yang mahukan pengekalan ekonomi terhadap pribumi menjadi teras kepada perkembanganngannya. Namun masih terdapat kelonggaran kepada syarikat luar seperti Borneo Company yang menguasai ekonomi di Sarawak. Seperti mana di Borneo Utara Sarawak juga merupakan pembekal kayu balak yang unggul. Pengeluarannya mengatasi pengeluaran getah yang ada pada ketika itu malah mampu menjana pendapatan negeri secara jangka panjang. Pada tahun 1895 minyak telah dijumpai di Miri namun hal ini hanya tertakluk kepada pengeluaran yang kecil. Selain itu juga arang batu dan raksa telah dijumpai dan turut membantu pendapatan negeri. Syarikat Borneo Company pernah mengalami tempoh masa kemelesetan sekitar 1900-an namum telah berjaya meningkatkan keuntungan secara perlahan dan mampu bertahan sebelum kedatangan Jepun.
Percubaan telah mula dibuat dalam mempersiapkan infrastruktur bagi kemudahan sosio-ekonomi di Malaysia Timur ketika itu. Hal ini di sebabkan kefahaman yang tidak sama dengan Pentadbiran Kolonial Tanah Melayu serta jaminan pasaran yang berbeza dalam tempoh yang sama. Maka, walaupun terdapat perbezaan dalam menentukan kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kedua-dua kawasan namun menjelang kemerdekaan dan penyatuan kesemua hal ini dapat diselaraskan.
9. Penutup
Secara keseluruhannya perbincanagan yang telah dilakukan tadi merangkumi perbandingan kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Terdapat pelabagai huraian yang telah dibuat berdasarkan beberapa aspek yang menyokong setiap hujahan. Jelasnya terdapat pelbagai perbezan dari sudut positif dan negatifnya dalam perbincangan ini. Secara amnya perkembangan ekonomi sepanjang zaman Kolonial telah banyak membantu negara khususnya dalam pembentukkan struktur ekonomi yang ada pada hari ini. Kesinambungan yang berterusan telah memberikan manfaat kepada penduduk Malaysia khususnya. Meskipun terdapat pelbagai cabaran dalam memajukan sektor ekonomi ini namun semua masalah berjaya di selesaikan dengan baik. Seharusnya kita sebagai generasi penyambung warisan sepatutnya mengekalkan tradisi ini bagi menjamin generasi yang akan datang. Kukuhnya ekonomi sesebuah negara maka akan stabil setiap perancangannya untuk masa hadapannya. Justeru rakyat Malaysia seharusnya bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang.

10. Lampiran
Lampiran 1

Tahun Jumlah Pengeluaran
1905 400 tan
1911 11000 tan
1922 212000 tan
Jadual 1: Jumlah pengeluaran getah di Tanah Melayu

Lampiran 2
Tahun Harga (sepaun)
1890 $ 1.30
1906 $ 2.50
1910 $ 5.50
Jadual 2 : Harga getah di Tanah melayu berdasarkan tahun
Sumber: ARSEPPFMS, 1938 oleh INTAN, 1991 : 37811. Bibliografi
Abdul Rahman Haji Ismail. (peny.). 2005. Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah Azmi Khalid. 1996. “Ekonomi Melayu Kurun ke-19: Sara Diri atau Komersil?” Dalam: Alam Pensejarahan: Dari Pelbagai Perspektif. Disunting oleh Tan Liok Ee dan Badriyah Haji Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Andaya, Barbara Watson and Leonard Y. Andaya. 2000. A History of Malaysia. Edisi ke-2. Basingstoke and London: Palgrave.
Badriyah Haji Salleh. 1990. “ Imperialisme Ekonomi: Kajian Kes Keatas Imperialisme Industri Getah di Tanah Melayu.” Dalam Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain. Disunting oleh Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
Chai Hon Chan. 1967. The Economic Development of British Malaya. Edisi ke-2. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad. 1990. Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
Irwin, Graham. 1965. Nineteenth Century Borneo. A Study In Diplomatic Rivalry. Singapura: Donald Moore.
Ranjit Singh, D.S. 2000. The Making of Sabah, 1865-1941: The Dinamic Of Indigenous Society. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Pendudukan Jepun di Asia Tenggara

“ Kita bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan dua macam revolusi iaitu yang pertama ialah revolusi nasional, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuh-penuhnya. Bagi yang keduanya ialah revolusi sosial, untuk membaharui masyarakat kita menurut dasar keadilan sosial dan gotong-royong. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat pula ada dua sifatnya iaitu yang pertama ialah perjuangan yang bersifat bertempur karena keinginan rakyat untuk mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara, dengan menerima pertempuran yang disorongkan kepadanya manakala yang keduanya ialah pembangunan masyarakat.”

( Ucapan Mohammad Hatta bertajuk ‘Suatu Amanat’ dalam Pidato Radio, Tanggal 23 Januari 1946 )[1]

  1. Pengenalan.

Kedatangan Jepun boleh dikatakan suatu rahmat bagi Asia Tenggara yang masih dibelenggu dengan Imperialisme barat. Kebiasaannya, yang menjadi topik utama ialah kemerdekaan negara-negara baru selepas kekalahan Jepun. Merujuk kepada lokasi yang ingin dibincangkan menunjukkan Malaya memperolehi kemerdekaannya 12 tahun lebih lambat daripada negara jirannya iaitu Indonesia. Pastinya terdapat beberapa kemusykilan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku. Memetik kepada pidato Mohammad Hatta tadi, jelas menunjukkan tujuan yang jelas terhadap matlamat mereka ketika Jepun mula mendarat. Berbanding dengan Tanah Melayu atau lebih tepat lagi Malaya masih belum ada matlamat kemerdekaan yang tepat, jelas, dan menyeluruh. Terdapat hal yang lebih menarik, iaitu kemerdekaan Malaya pada 31 Ogos 1957 hanya dilihat sebagai lekeh oleh pentadbir Indonesia. Maka, secara logiknya masih terdapat sesuatu yang menyebabkan perbezaan ketara ini.

Semasa Jepun mula mendarat di kedua-dua buah negara ini, mengalami latar yang berbeza. Jepun mula memasuki Malaya pada 8 Desember 1941 dan telah menerima tentangan hebat dari penjajah Inggeris manakala, hal di Indonesia nampaknya lebih tenang dengan tiada langsung penentangan malah telah dialu-alukan oleh penduduk tempatan.[2] Secara kronologinya, peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang tersirat malah perlu dijelaskan dengan lebih mendalam. Kebanyakan sarjana telah mentafsirkan perkembangan politik yang ketara bagi Asia Tenggara selepas 1945.[3] Kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaya, jelasnya menerima pengaruh daripada pendudukan Jepun ini. Terdapat golongan belia yang telah terdidik dengan fahaman baru mengenai kebebasan dan memainkan peranan penting dalam politik tempatan.[4]

Kebanyakkan peristiwa kemerdekaan amat berkait dengan revolusi dan juga nasionalisme. Bagi kedua-dua wilayah ini telah mengalami cerobohan penjajah dari susur galur yang hampir sama. Belanda di Indonesia dan British di Malaya banyak dilihat sebagai pengeksploitasi ekonomi dan membebankan pribumi. Kedatangan Jepun dilihat sebagai pencetus kepada peluang generasi baru untuk melihat pentadbiran negara mereka dari kalangan mereka sendiri, maka secara tidak langsung peluang yang dibuka oleh pentadbiran tentera Jepun ketika itu telah mengubah struktur pemikiran terhadap penjajah dan berlarutan sehingga mereka memperolehi kemerdekaan.[5] Pengalaman dalam pentadbiran walaupun secara tipis semasa pemerintahan Jepun, sedikit sebanyak menambahkan keyakinan rakyat kedua-dua buah negara untuk bergerak ke arah kemerdekaan.[6] Justeru, penulisan kecil ini secara tuntasnya mahu mengenal pasti perbezaan serta persamaan terhadap kemerdekaan Malaya dan Indonesia kesan daripada pendudukan Jepun.

  1. Istilah Kemerdekaan.

Kemerdekaan merupakan suatu keadaan yang bebas dari belenggu penjajah. Istilah ini sering mendapat populariti kerana ianya mudah dan seakannya tepat kepada pandangan sejarah daripada kacamata kini. Meskipun begitu, ketika berlakunya peristiwa ini bagi kedua-dua buah negara seperti Indonesia dan Malaya banyak mengambil kira pelbagai faktor. Sememangnya kebebasan menjadi fokus utama pejuangnya namun, masih terdapat beberapa sebab lain yang lebih bersifat jangka panjang untuk negara mereka. Bagi kenyataan yang dibuat oleh Mohammad Hatta pada awal bicara tadi, jelasnya kemerdekaan juga mempunyai makna tertentu di sebalik istilah yang ringkas itu. Bagi kemerdekaan yang ingin dimiliki oleh Malaya pula, jelasnya banyak dipengaruhi oleh golongan ‘marhaen’ (Bawahan) yang terpengaruh oleh gerakan di Indonesia yang diperhatikan lebih mantap pengamatan politiknya terhadap misi pembebasan.

“Pejuang-pejuang kemerdekaan waktu itu telah terkumpul dalam dua kumpulan. Satu kumpulan yakin bahawa kemerdekaan hanya boleh dicapai menerusi revolusionary means sementara yang lain percaya dengan perlembagaan... Sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderate, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga telah memberikan sumbangan terhadap tercapainya kemerdekaan 1957 itu”.

(Ucapan Tun Dr Ismail Abdul Rahman sewaktu menerima Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang dari USM pada 9 Jun 1973)[7]

Bagi tulisan George McTurnan Kahin pula menjelaskan, kemerdekaan merupakan sesuatu kemuncak tindak balas terhadap penjajah dan pemahaman sebenar aktor politik tempatan berada pada tahap matang ketika pendudukan Jepun. Menurutnya lagi, pendudukan Jepun merupakan pengaruh yang paling besar terhadap kemerdekaan Indonesia.[8] Teori yang diketengahkan ini menunjukkan bahawa, kemerdekaan adalah suatu pelan yang harus berlaku secara kompleks dan perlu dilaksanakan oleh arkitek yang mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan sesebuah negara. Bagi Malaya, kekangan daripada beberapa faktor dalaman telah menyebabkan kelewatan dalam usaha memiliki kemerdekaan berbanding Indonesia. Hal ini berlaku kerana, terdapatnya perbezaan ideologi politik dari golongan yang dikatakan kanan dan golongan kiri atau lebih tepat lagi golongan arus atas (Elit) dan golongan arus bawah (Marhaen).

Merujuk kepada ucapan tadi, apabila menyebut mengenai peranan terhadap kemerdekaan, kita sering terkeliru dengan peranan seorang tokoh dan juga peranan bersifat kolektif. Betulkah kemerdekaan hanya boleh diperolehi hasil peranan seorang tokoh sahaja ataupun peranan beberapa orang dan mungkin juga yang bersifat keseluruhan. Hal sebegini yang menjadikan kemerdekaan merupakan satu perkara yang unik bagi kedua-dua buah negara. Maka, si pelaku sejarah amat diperlukan bagi mengerakkan rentetan peristiwa kemerdekaan ini. Maklumat ini akan dijelaskan pada perbincangan seterusnya mengenai keadaan semasa pendudukan Jepun.

  1. Pendudukan Jepun di Indonesia

Kemaraan tentera Jepun semenjak 1942 juga melibatkan wilayah Indonesia. Pada awalnya kemaraan ini disifatkan oleh rakyat tempatan sebagai titik tolak perubahan daripada regim Belanda dan berpeluang untuk mendapatkan kemerdekaan. Sebahagian revolusioner yang terlibat, banyak mengatur pelbagai perancangan berbentuk talam dua muka bagi merealisasikan hasrat ini. Pengalaman pendudukan Jepun ini sebenarnya amat sukar sekali, di mana terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahawa zaman ini merupakan satu keadaan yang amat menghimpit kehidupan mereka. Umumnya, responden masih mengingati sambutan hebat penduduk pribumi terhadap tentera Jepun kerana kebencian mereka yang meluap-luap terhadap Belanda.[9] Ramai juga yang masih ingat akan bendera Merah Putih yang berkibar bersebelahan hinomaru (Bendera Jepun) selama beberapa hari di Jakarta selepas Jepun berkuasa.[10]

Sejarah lisan banyak membantu menjelmakan peristiwa yang berlaku ketika zaman Jepun ini berlangsung. Memoir yang masih kekal dalam ingatan mereka, banyak mentafsirkan sesuatu yang bersifat sejarah untuk memberitahu kita senario sebenar dalam perjalanan ke arah kemerdekaan. Menurut responden lain, mereka masih teringat nasib malang mengenai peristiwa Romusha di pelabuhan Tanjung Periok. Kebanyakan rakyat telah menghadapi kebuluran sedangkan ketika itu, Jepun sedang berusaha mengangkut beras ke luar dari Jawa melalui pelabuhan yang sama. Maka, secara logiknya jelas sekali pendudukan Jepun ternyata sangat aib bagi mereka yang mendiami Jawa. Terdapat pengkaji Jepun yang melihat bahawa masih ada gambaran yang negatif berhubung mobilasi penduduk terhadap perancangan Jepun dari segi sosialnya.[11]

Satu lagi komen yang menarik adalah yang melibatkan ahli politik tempatan sendiri. Menurut Sutan Sjahrir, zaman Jepun merupakan zaman yang malang bagi Indonesia. Beliau juga merupakan antara aktor utama yang mengalu-alukan kedatangan pada awal 1942 yang dijangkakan boleh membawa perubahan lebih baik daripada Belanda. Meskipun Sutan dan rakan-rakannya seperti Sukarno dan Hatta terpaksa bekerjasama dengan Jepun tetapi mereka juga mempunyai maksud tersirat di sebalik kesemua hal yang melibatkan Jepun. Menurutnya lagi Jepun telah menghancurkan hubungan sosial dan menyebabkan keadaan menjadi lebih kucar-kacir. Malah Sutan langsung tidak memandang tinggi terhadap Jepun: “ People had expected them to be different, stronger and more clever than the Nedtherlandeers they had defeat. What people saw were barbarians who were often more stupid than they themselves.”[12]

Perkara yang paling jelas semasa pendudukan Jepun adalah dari segi ekonomi. Menurut Arifin Omar dalam kajiannya mengenai Sumatera Timur, menunjukkan peratus pengeluaran makanan semakin susut akibat sekatan dan juga penyelewengan dalam mengendalikan sumber makanan. Akibat tekanan dari kuasa lain Jepun terpaksa memikirkan cara lain bagi mengekalkan penguasaan optimum terhadap sumber ekonomi. Sehinggakan Gabenor Jepun iaitu Nakashima telah memerintahkan ramai orang di bandar pulang ke kampung bagi mengusahakan tanaman seperti ubi kayu dan jagung bagi makanan sendiri.[13] Anthony Reid mencatatkan bahawa tekanan-tekanan ekonomi pada masyarakat tani di Sumatera Timur sebenarnya tidak begitu ketara namun mereka terpaksa melakukan kerja-kerja lain seperti kerahan tenaga dalam membina sistem kereta api dan menyebabkan masalah makanan semakin meruncing.[14]

Merujuk kepada struktur sosialnya pula, Jepun juga telah mempergunakan agama sebagai alternatif terhadap propagandanya. Proses manipulasi agama merupakan tindakan yang amat menonjol. Menurut pendapat Harry Benda, golongan agama merupakan golongan yang menerima impak paling besar berbanding golongan nasionalis dan juga priyayi. Jepun mengambil berat hal ini disebabkan oleh pegangan pribumi yang kuat terhadap agama Islam. Prosedurnya amat mudah sahaja dengan menggunakan institusi masjid dan surau termasuk kelas agama berfungsi menyampaikan dakyah Jepun. Terdapat dalam kalangan mereka ini walaupun propaganda berlaku namun hasil dari tujuan ini telah banyak membuka mata mereka untuk bebas dari belenggu penjajah.

Salah satu sebab Jepun mempengaruhi institusi agama adalah berpunca daripada terdapatnya persekongkolan pihak tertentu bersama dengan Jepun. Perkara ini menjadikan sesuatu yang amat bertepatan dengan dasar agama yang ditetapkan di Jepun. Namun, secara perlaksanaannya di Asia Tenggara institusi agama nampaknya diperkudakan oleh Jepun. Meskipun begitu, berbanding dengan negara Asia Tenggara yang lain golongan agama di Indonesia bijak memanipulasikan semula Jepun bagi tujuan selain dari menyokong Jepun. Hal ini amat menarik kerana pemimpin islam seperti Wahid Hashim yang bertindak balas secara pasif terhadap dasar Jepun dengan jayanya. Beliau telah banyak menyusun semula ummah dari segi politik, pentadbiran, dan ketenteraan dengan mengambil kesempatan daripada peluang hasil tawaran Jepun ini. Tindakan sebegini nampaknya menguntungkan golongan ini dan secara tidak langsung memperkuatkan Islam itu sendiri. Walaupun begitu, bapa kepada bekas Presiden Gus Dur ini merupakan watak penting dalam penubuhan Shumuka (Jabatan Agama Islam). Jabatan ini mempunyai hubungan dengan Kiyai di serata Indonesia bagi melaksanakan padanan dengan Nahdatul Ulama. Justeru, secara keseluruhannya pendudukan Jepun selama hampir empat tahun ini banyak mempengaruhi struktur dalaman di Indonesia sehingga menampakkan jalan ke arah kemerdekaan yang lebih jelas. Seterusnya, perbincangan akan melihat pula pendudukan Jepun di Malaya.

  1. Pendudukan Jepun di Malaya

Laungan Asia Untuk Asia yang disuarakan oleh Jepun turut memberikan tempiasnya kepada Tanah Melayu atau lebih tepat lagi Malaya. Keinginan ini sedikit-sebanyak telah berjaya membuka mata imperialis Inggeris bahawa negara yang mereka jajah sedang berada dalam tranformasi politik. Pendaratan Jepun di pantai Kelantan pada 8 Desember 1941 terus mengubah senario selesa yang dimiliki oleh rakyat tempatan. Peperangan selama tiga tahun lapan bulan ini telah menunjukkan bahawa kuasa barat seperti Inggeris boleh dikalahkan oleh orang Asia, dan secara tidak langsung timbul kesedaran yang aktif untuk mencapai kemerdekaan seperti yang telah dijanjikan oleh Jepun.

Memoir pendudukan Jepun di Malaysia ini menampakkan suatu titik tolak yang merangkumi pelbagai sektor termasuk politik, sosial, dan ekonominya. Bahang keperitan turut dirasai oleh semua kaum yang mendiami wilayah Malaya ini. Kesan kekurangan sumber makanan dan kesihatan telah membawa kepada masalah sosial yang amat meruncing ketika zaman perang. Menurut kajian Paul Kratoska, beliau menyimpulkan kesemua kaum turut mendapat impak yang negatif terhadap kemaraan Jepun ini.[15] Namun secara relatifnya, jurang kesengsaraan yang dihadapi oleh kaum Cina dilihat lebih teruk dari yang lain. Terdapat juga sebilangan orang yang cuba bekerjasama dengan Jepun bagi mendapatkan manfaat yang baik. Secara umumnya tidak terdapat memori yang mengingati Jepun sebagai pembebas kecuali mereka yang telah mempunyai kesedaran politik dalam kalangan mereka.[16]

Di sebalik pendudukan Jepun, masih terdapat unsur-unsur positif dari segi politik. Menyebut mengenai KMM ( Kesatuan Melayu Muda) yang juga merupakan parti kiri Melayu sebelum perang telah membuka jalan kesedaran terhadap kemerdekaan. Persahabatan dengan Jepun dalam menentang Inggeris menyebabkan mereka dilabel pengkhianat oleh British. Jepun memberi sokongan kepada Kesatuan Melayu Muda (KMM) pimpinan Ibrahim Yaacob. Jepun juga telah menubuhkan Pasukan Tentera Sukarela (PETA) atau Pembela Tanah Air yang lebih dikenali sebagai ‘Giyu Gun’ di bawah pimpinan Ibrahim Yaacob. Selepas menduduki Tanah Melayu, Jepun membebaskan nasionalis-nasionalis yang dipenjarakan oleh British seperti Ibrahim Yaacob, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Boestamam. Pembebasan telah membolehkan perjuangan nasionalisme diteruskan. Misi mereka, kemerdekaan politik adalah satu kepentingan kerana melalui kemerdekaan segala masalah bangsa Melayu dapat diselesaikan dengan berkesan. Mereka berpendapat demikian kerana, Inggeris masih belum mempunyai rancangan politik untuk Tanah Melayu. Maka, kedatangan Jepun dilihat sebagai jalan bagi kerjasama terhadap misi pembebasan.

Pelbagai perubahan yang telah dibuat oleh Jepun dari segi pentadbiran tentera di Tanah Melayu. Jepun menyusun semula pentadbiran dengan meletakkan Tanah Melayu di bawah pentadbiran tentera yang dikenali sebagai Malaya Military Administration (MMA) sesuai dengan keadaan peperangan ketika itu. Matlamat utama MMA ialah, untuk memulihkan ketertiban awam, mengeksploitasikan sumber-sumber penting untuk menampung ekonomi perang, dan menjamin bekalan yang cukup bagi keperluan tenteranya di Tanah Melayu. Dalam menjalankan pentadbiran, MMA dibantu oleh Polis Rahsia Jepun dan Badan Perisikan Jepun yang dikenali sebagai Kempeitai Tekkikan dan Toko. Negeri-negeri Selat (NNS) ditadbir secara langsung oleh Jepun manakala sistem kerajaan di negeri-negeri lain diteruskan dan diletakkan di bawah kawalan langsung seorang Gabenor Jepun. Majlis Mesyuarat Negeri ditukarkan menjadi Majlis Penasihat. Majoriti ahlinya adalah orang Jepun dan orang Melayu. Walau bagaimanapun, kuasa sebenar berada di tangan Jepun. Untuk mendapat sokongan orang Melayu, Jepun mengekalkan institusi Sultan sebagai pentadbir bersama-sama dengan pihak Jepun

Menurut Mustapha Hussain, beliau menyifatkan kerjasama dengan Jepun bertujuan untuk membebaskan dan menolong orang Melayu. Menurut beliau lagi, strategi terpaksa berbaik- baik dengan Jepun adalah supaya segala usaha dan pertolongannya kepada orang Melayu tidak disedari oleh Jepun.[17] Secara tidak langsung pendudukan Jepun telah meninggalkan sedikit kesan positif terhadap perkembangan politik di Tanah Melayu seterusnya mengorak langkah kearah kemerdekaan.

  1. Kemerdekaan Indonesia

Indonesia merdeka pada 17 Ogos 1945 sejurus selepas tunduknya Jepun terhadap kuasa berikat pada 15 Ogos 1945. Kekalahan Jepun ini sebenarnya meninggalkan kenangan manis bagi rakyat Indonesia kerana selepas tarikh itu negara mereka sudah berjaya dibebaskan. Menurut Mohammad Hatta, semasa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah menjelaskan bahawa bangsa Indonesia sudah merdeka, bernegara dan berdaulat.[18] Apabila menyebut tentang kemerdekaan sejarah Indonesia tidak dapat lari daripada kebangkitan kebangsaannya. Watak Bung Karno, Bung Hatta[19] dan pengikutnya percaya bahawa persubahatan dengan Jepun memberikan pulangan yang lumayan selepas dijanjikan kemerdekaan yang penuh. Golongan nasionalis ini percaya dengan bantuan Jepun maka proses memerdekakan Indonesia lebih cepat dan kekalahan Jepun selepas itu merupakan suatu rahmat yang kena pada waktunya.[20]

Kes Sukarno yang dianggap sebagai hero kebangsaan Indonesia merupakan suatu kes persekongkolan yang berjaya dalam kalangan nasionalis tempatan lain.[21] Pelbagai tafsiran dari segi kritikan dan sokongan telah dilemparkan kepada beliau, meskipun begitu kemerdekaan hasil usahanya itu jelas sekali menguntungkan. Profesor John Legge pula menyebut bahawa Sukarno adalah seorang patriot.[22] Sukarno telah mempergunakan jalan bekerjasama dengan Jepun bagi mengambil kesempatan di atas peluang yang ada, bagi merealisasikan misi jangka panjangnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Sukarno tidak banyak menghadapi masalah semasa dengan Jepun kerana mereka memberikan ruang yang luas kepadanya untuk bergerak.[23] Taktik berkerjasama dengan Jepun adalah suatu alternatif kepada perjuangan asalnya terhadap kemerdekaan seluruh Indonesia. Maka pendapat Legge mengatakan bahawa, Sukarno telah mengambil peluang dan kesempatan dengan sebaik mungkin terhadap misinya. Taktik yang serupa banyak digunakan oleh nasionalis lain umpanyanya di Tanah Melayu namun menemui kegagalan.

Kemerdekaan yang diperolehi oleh Indonesia tenyata lebih awal berbanding Malaya. Jarak dua belas tahun ini sebenarnya memberikan tafsiran yang amat rencam sekali. Senario pendudukan Jepun sebenarnya berada dalam jangka masa yang sama bagi kedua-dua buah negara. Tetapi, mengapa Malaya jauh ketinggalan dalam meraih kemerdekaan. 1957 merupakan tahun keramat bagi Malaysia namun mengapakah peristiwa sebegini boleh berlaku. Kemerdekaan Indonesia jelasnya hasil daripada tangan nasionalis tulen, tetapi bagi Malaya terdapat kecelaruan dalam proses kemerdekaan dengan kembalinya Inggeris. Perbincangan selepas ini pula meninjau mengapakah Malaya menerima kemerdekaanya lebih lewat daripada Indonesia.

  1. Kemerdekaan Malaya

Kemerdekaan Tanah Melayu diperolehi daripada rundingan dengan penjajah Inggeris. Tarikh keramat 31 Ogos 1957 pastinya menyembunyikan sesuatu yang boleh dirungkai berdasarkan sumber sejarah. Istilah merdeka telah mula digunakan oleh PKMM bagi menonjolkan matlamatnya. Golongan Nasionalis PKMM telah meneruskan kesinambungan yang telah diperjuangkan oleh KMM sebelumnya.[24] Sekiranya merujuk kepada matlamat asal penubuhan PKMM (Parti Kebangsaan Melayu Malaya) adalah mahukan kemerdekaan.[25] Apabila memperlihatkan tiada jalan diplomatik lain yang boleh menggerakkan tujuan itu maka, suara lantang yang diutarakan sering mengancam pihak kolonial. Mereka tidak dapat membayangkan bahawa dalam kalangan rakyat sudah ada yang mahu memimpin negara mereka sendiri. Apabila menyebut tentang API (Angkatan Pemuda Insaf) dan juga AWAS (Angkatan Wanita Sedar), peranan mereka ini hanya dianggap sebagai cakap-cakap kosong yang sebenarnya amat mampu menggugat kestabilan politik Kerajaan Kolonial.[26] Setelah dibandingkan dengan UMNO (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu), pertubuhan lain ini amat tidak memberi keselesaan kepada mereka. Maka UMNO yang terdiri dalam kalangan pemimpin arus atas diberikan autoriti terhadap kuasa eksekutif dalam mentadbir negara. Namun matlamat mereka untuk merdeka masih belum wujud ketika Darurat ini diisytiharkan.

Hubung kait daripada peristiwa sebelumnya banyak memberikan implikasi terhadap gaya berfikir golongan politik ketika itu. Kesan daripada pendudukan Jepun telah banyak menukar persepsi dalam kalangan pemimpin tempatan tentang bahayanya duduk dibawah penjajah. Kesedaran yang dibawa oleh Jepun ini sedikit sebanyak membuka ruang fikiran ahli politik tempatan untuk berkecimpung dengan lebih aktif terhadap misi kemerdekaan. Terdapat dua arus yang mahukan tujuan mereka berjaya. Namun, atas kepentingan tertentu pengisytiharan Darurat ini boleh dikatakan suatu norma bagi melambatkan kemerdekaan. Hal mengenai Darurat ini diisytiharkan bagi menghalalkan perjuangan UMNO yang bersifat serampang dua mata. Mengapa kita berhujah sedemikian, apabila Darurat diisytiharkan terdapat banyak dalam kalangan pemimpin pertubuhan politik arus bawah diberkas kerana dianggap sebagai pemberontak yang bersekutu dengan PKM. Hal ini dihebahkan sebagai suatu ancaman kepada negara, namun rakyat juga pada ketika itu amat matang untuk berfikir yang mana lebih mempunyai kebenaran.

Satu lagi yang mencetuskan kebimbangan ialah dari golongan yang berpendidikan Islam. Mereka ini mempunyai maksud politik yang berteraskan Islam yang sebenar. Perhimpunan rakyat di Gunung Semanggol ini dilihat sebagai ancaman kepada kerajaan kolonial juga terhadap kepimpinan UMNO sendiri.[27] Semenjak tertubuhnya Hizbul Muslimin hasil daripada perhimpunan yang banyak dibuat tadi menggambarkan sesuatu anjakan baru dalam politik tempatan yang mempertikaikan kuasa pemerintah, malah kuasa Sultan Melayu dalam hal ehwal agama turut disangkal.[28] Bukankah hal ini menunjukkan bahawa terdapatnya suatu pemikiran baru yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Memetik ungkapan Dato Onn, Malaya ketika itu bukan sahaja menerima asakan daripada gerila di hutan malah sekarang telah ada bahaya yang datang dari golongan cendekiawan Islam.[29] Justeru faktor yang mengatakan Darurat hanya merujuk kepada keganasan PKM adalah tidak tepat. Terdapat unsur-unsur lain yang bersifat politik rakyat bawahan yang mahukan keadaan stabil dengan segera.

Hizbul Muslimin yang berorientasikan Islam amat menekankan konsep Islam yang syumul dan matlamat akhirnya ingin menubuhkan Darul Islam. Selepas tiga bulan penubuhan Parti Orang Islam ini, jelasnya Darurat telah diisytiharkan kononnya bagi mengekang segala pembabitan PKM namun, ianya masih dilihat bertopengkan kepada menghapuskan segala pergerakan rakyat terhadap kemerdekaan. Seperti mana tadi, jelasnya PKM telah ada lebih awal lagi, mengapakah ianya tidak dianggap sebagai pengganas semasa mula ditubuhkan. Nampaknya kerajaan British ketika Jepun dahulu mengamalkan konsep suai faedah ke arah menentang Jepun. Apabila Jepun kalah nampaknya kepentingan mereka masih wujud di Tanah Melayu ini. Maka, konklusi yang paling sesuai adalah sasaran Darurat tertumpu sebenarnya kepada pertubuhan politik yang berkonsepkan kemerdekaan. Manakala bagi kes Hizbul Muslimin ini dapat ditakrifkan sebagai kemuncak kepada usaha ini atas dasar kepentingan.

Peralihan persepsi masyarakat Melayu khasnya, dapat dialih daripada memikirkan ke arah kemerdekaan dengan tujuan memerangi komunis. Undang-undang Darurat yang diguna pakai jelas menunjukkan kepada istilah mengekang keadaan yang radikal ini.[30] Susur galur ini menunjukkan bahawa, kerajaan kolonial masih berhasrat untuk mengekalkan kepentingannya dalam jangka masa panjang malah bertujuan melewatkan tempoh untuk Tanah Melayu merdeka.

Menyebut mengenai hal Perlembagaan Rakyat 1947 turut mempunyai kaitan terhadap peristiwa Darurat. Selepas Jepun kebanyakkan rakyat telah faham erti perpaduan dan tujuan ini adalah matlamat utama membasmi perbezaan. Konsep ini telah menunjukkan bahawa rakyat Tanah Melayu telah lebih awal duduk semeja membincangkan masa depan mereka. Kisah lama yang biasa didengari adalah, mengatakan UMNO yang bertanggungjawab terhadap penyatuan ini. Sebenarnya boleh dikatakan bahawa sejarah kita hanya menumpu kepada sejarah bagi orang-orang yang menang sahaja. Gagasan ini bersifat revolusi dan mahu kepimpinan sendiri malah turut mengiktiraf kedudukan istimewa Orang Melayu. Pengenalan 10 prinsipnya jelas mempunyai unsur kearah sebuah negara yang merdeka. Namun bagi golongan politik arus atas berserta Kerajaan British menganggap mereka ini sebagai pelampau, jadi persekongkolan UMNO dan British nampaknya lebih bermanfaat.

Jelasnya proses kemerdekaan Malaysia amat dekat sekali dengan wujudnya watak Inggeris yang memanipulasikan peristiwa Darurat dalam memperlambatkan kemerdekaan. Sifat licik ini ternyata berbeza dengan alternatif yang diambil oleh nasionalis Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Perbezaan yang ketara ini wujud disebabkan pelbagai faktor antaranya sikap pemimpin di sesebuah negara itu, malah penerimaan rakyat terhadap sesuatu dasar negara juga memainkan peranan terhadap kemerdekaan.

  1. Analisis

Kesinambungan daripada pendudukan Jepun memberikan impak positif terhadap kemerdekaan negara di Asia Tenggara.[31] Sekiranya Jepun tidak melancarkan perang di Asia Tenggara pada ketika itu mana mungkin negara seperti Malaysia dan Indonesia boleh mencapai kemerdekaan. Perbincangan ini cuba menonjolkan peranan golongan tertentu terhadap perjuangan mereka kearah kemerdekaan. Meskipun tarikh kemerdekaan berbeza, namun asal-usul serta benih terhadap kemerdekaan dilihat semakin matang ketika pendudukan jepun.

Perkara yang lebih menarik adalah merujuk kepada sudut pandang penjajah itu sendiri. Inggeris di Tanah Melau dan Belanda di Indonesia sering menggambarkan bahawa gerakan ke arah kemerdekaan adalah suatu pemberontakan. Istilah ini dipergunakan bagi melindungi kepentingan ekonomi mereka yang telah lama mereka kaut. Namun, kehadiran Jepun telah menunjukkan jalan keluar kepada kolonialis ini bahawa, rupa diri masyarakat tempatan seharusnya berhak memerintah negara mereka sendiri. Cuma bezanya, pengaruh serta proses kemerdekaan itu berjalan secara tidak seiring bagi kedua-dua buah negara. Apabila kita mengaitkan dengan keadaan selepas merdeka, ternyata kedua-dua buah negara serantau ini mempunyai pandangan politik yang berbeza. Meskipun berada dalam rumpun yang sama, jelasnya hasil tangan penjajah amat mempengaruhi ideologi politik mereka serta model pentadbiran yang lebih ke arah pemerintahan sendiri.

Persoalan yang ingin di utarakan ternyata membawa kepada perbezaan yang ketara dalam susur galur kemerdekaan bagi kedua-dua buah negara. Berdasarkan sudut pandang tempatan pula, kemerdekaan yang mereka perolehi adalah hasil daripada usaha mereka. Bagi Indonesia, kemerdekaan mereka berdiri secara sendiri hasil daripada strategi persekongkolan yang berkesan. Merujuk kepada Malaysia pula masalah dalaman merupakan faktor bagi kelewatan ini. Walaupun begitu Indonesia dan Malaysia masih lagi merdeka menerusi acuan masing-masing. Justeru perbincangan ini ingin menunjukkan sesuatu yang boleh dipelajari oleh generasi kini.

  1. Kesimpulan

Secara keseluruhanya, kemerdekaan yang diperolehi bagi kedua-dua buah negara mempunyai kronologinya yang tersendiri. Perkara yang membezakannya adalah, tempoh masa dan juga cara mana mereka memperolehi kemerdekaan itu. Meskipun begitu, bibit-bibit ke arah kemerdekaan jelasnya mempunyai pengaruh yang kuat kesan daripada pendudukan Jepun. Kesan-kesan ini boleh dilihat merangkumi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pengaruh ini juga tidak dapat lari daripada matlamat asal kemaraan Jepun kerana tujuan mereka jelas demi kemakmuran bersama di Asia. Namun, hal yang membezakan peristiwa ini adalah bagaimana matlamat ini dilaksanakan dikawasan yang diduduki oleh tentera mereka.

Setelah kupasan dibuat, tempoh masa semasa Jepun merupakan keadaan yang matang bagi golongan nasionalis untuk bergerak. Kebanyakkan mereka telah memahami makna politik yang sebenar. Hasil tunjuk ajar dari sistem penjepunan ini telah membuka ruang secara lebih terbuka dalam menyampaikan ideologi mereka kepada rakyat. Soalnya hanya penerimaan serta kefahaman dalam kalangan rakyat terhadap misi mereka ini. Indonesia nampaknya mempunyai tujuan yang jelas dan majoriti rakyatnya faham erti kemerdekaan yang ingin mereka kecapi. Berbanding dengan Malaya terdapat beberapa kekangan dari golongan tertentu bagi memperlambatkan tarikh kemerdekaan atas tujuan tertentu. Meskipun begitu kemerdekaan yang mereka perolehi jelasnya telah membawa negara ke arah satu dunia yang baru dalam kepimpinan dibumi sendiri dan diperintah olah mereka sendiri.

Perkara pokok yang diutamakan dalam penulisan ini adalah bertujuan, melihat sejauhmanakah pendudukan Jepun mempengaruhi keadaan di kedua-dua buah negara dalam mencapai misi kemerdekaan. Terdapat perbezaan yang mewarnai susur-galur ke arah kemerdekaan namun, misi ke arah kemerdekaan nampaknya seiring dengan adanya hubungan dalam strategi dan juga taktik membebaskan negara daripada cengkaman penjajah. Justeru, kemerdekaan yang diperoleh nampaknya mempunyai pengaruh yang kuat daripada pendudukan Jepun 1942-1945. Tempoh masa yang singkat ini telah mengubah keadaan di Malaysia dan Indonesia, malah bahagian Asia Tenggara lain juga turut menerima tempias yang sama. Meskipun terdapat beberapa kesulitan yang terjadi sepanjang pendudukan Jepun namun, harga yang mereka bayar mendapat pulangan yang besar selepas mengecapi kemerdekaan. Justeru kemerdekaan yang diperolehi seharusnya dihargai dengan lebih bernilai agar peristiwa sedemikian tidak berulang lagi. Maka, peranan pelbagai pihak seharusnya dimainkan bagi mengekalkan apa yang mereka perolehi sekarang.

  1. Bibliografi

Abdul Rahman Haji Ismail, (Ed.). 2005. Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rahman Haji Ismail, Nazarudin Zainun dan Azmi Arifin. (ed.). 2006. Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan Indonesia: Pengamatan Sejarah. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Abu Talib Ahmad. 2007. Pendudukan Jepun (1942-1945) dan Asia Tenggara [Siri Syarahan Umum Perlantikan Profesor ]. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Abu Talib Ahmad. 1997. Zaman Jepun, 1942-45: Krisis sosial masyarakat Melayu dan kelesuan agama. Jurnal Ilmu Kemanusiaan 4.

Aishah Ghani. 1992. Memoir Seorang Pejuang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ariffin Omar. 1999. Revolusi Indonesia dan Bangsa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1988. Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang mengalaminya. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia, Penerbit Sejarah Lisan No. 4.

Benda, Harry dan John Bastin. 1968. A History of Modern Southeast Asia. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Elsbree, W.H.1970. Japan’s Role In Southeast Asian Nationalist Movements 1940 to 1945. New York: Russell Publisher.

Insun Sony Mustapha. 1999. Memoir Mustapha Hussain: Kebangkitan Nasionalisme Melayu Sebelum UMNO. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kahin,George McTurnan. 1970. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press.

Kratoska, Paul H. 1998. The Japanese Occupation of Malaya, 1941-45: A Social and Economic History. London: Hurst & Co.

Legge, John D. 2003. Sukarno: A Political Biography. Singapore: Archipelago Press.

McCoy, Alfred (Ed.). 1985 Southeast Asia Under Japanese Occupation. New Haven: Yale University, Southeast Asian Studies Monograph No. 22.

Mohammad Hatta. 1979. Memoir Mohammad Hatta. Jakarta: Penerbit Tintamas Indonesia.

Munir Ali. 1982. Sukarno: Siri Perjuangan Negara Moden. Petaling Jaya: Uni Text Distributors.

Nabir Abdullah. 1976., Maahad Il Ihya Assyariff Gunung Semanggol 1934-1959. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah UKM.

Purwadi. 2004. Sejarah Perjuangan Presiden Soekarno. Yogyakarta: Buana Pustaka.

Radin Soenarno. 1960. “Malay Nationalism, 1900-1945”, Journal of Southeast Asian History 1, March 1960.

Reid, Anthony. 1969. Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Sato Shigeru. 1944. War Nationalism and Peasant: Java Under Japan Occupation, 1942-45. St Leonards: Allen & Unwin.

Soetan Sjahrir. 1969. Out of Exiles. New York: Greenwood Press.

Wangsa Widjaja. 1981. Kumpulan Pidato Mohammad Hatta dari tahun 1942-1949. Jakarta: Yayasan Idayu.[1] Lihat Wangsa Widjaja, Kumpulan Pidato Mohammad Hatta dari tahun 1942-1949 (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 76.

[2] Ariffin Omar, Revolusi Indonesia dan Bangsa Melayu (Pulau Pinang: Penerbit USM, 1999), hlm. 43-55.

[3] Alfred McCoy (Peny.), Southeast Asia Under Japanese Occupation (New Haven: Yale University, Southeast Asian Studies Monograph No. 22, 1985).

[4] Harry Benda dan John Bastin, A History of Modern Southeast Asia (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1968), hlm. 123-152.

[5] Willard H. Elsbree, Japan’s Role In Southeast Asian Nationalist Movements 1940 to 1945 (New York: Russell Publisher, 1970), hlm. 15.

[6] Abdul Rahman Haji Ismail, “Revolusi di Malaysia: Cerakinan Sejarah”, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan Indonesia: Pengamatan Sejarah. Di sunting oleh Abdul Rahman Haji Ismail, Nazarudin Zainun dan Azmi Arifin. (Pulau Pinang: Penerbit USM, 2006), hlm. 92.

[7] Aishah Ghani, Memoir Seorang Pejuang (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 173.

[8] George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970), hlm. 173.

[9] Abu Talib Ahmad, Pendudukan Jepun (1942-1945) dan Asia Tenggara [Siri Syarahan Umum Perlantikan Profesor] (Pulau Pinang: Penerbit USM, 2007), hlm. 29.

[10] Ibid., hlm. 30. Lihat juga Arsip Nasional Republik Indonesia, Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang mengalaminya (Jakarta: Arsip Nasional Indonesia, Penerbit Sejarah Lisan No. 4, 1988).

[11] Ibid. Lihat juga Sato Shigeru, War, Nationalim and Peasant: Java Under Japan Occupation, 1942-45 (St Leonards: Allen & Unwin, 1994).

[12] Soetan Sjahrir, Out of Exiles (New York: Greenwood Press, 1969), hlm. 248.

[13] Ariffin Omar, Revolusi Indonesia dan Bangsa Melayu, hlm. 52.

[14] Anthony Reid, Blood of The People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 218.

[15] Paul H. Kratoska, The Japanese Occupation of Malaya, 1941-45: A Social and Economic History (London: Hurst & Co, 1998).

[16] Abu Talib Ahmad, Pendudukan Jepun (1942-1945) dan Asia Tenggara, hlm. 32.

[17] Insun Sony Mustapha, Memoir Mustapha Hussain: Kebangkitan Nasionalisme Melayu Sebelum UMNO (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 319.

[18] Mohammad Hatta, Memoir Mohammad Hatta (Jakarta: Penerbit Tintamas Indonesia, 1979), hlm. 425.

[19] Di Indonesia mereka ini merupakan kategori pahlawan nasional seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Ki Hadjar Dewantara, M. H. Thamrin dan sebagainya (ada 30 orang semuanya).

[20] Purwadi, Sejarah Perjuangan Presiden Soekarno (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 139-157.

[21] George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, hlm. 126.

[22] John D. Legge, Sukarno: A Political Biography (Singapore: Archipelago Press, 2003)

[23] Munir Ali, Sukarno: Siri Perjuangan Negara Moden (Petaling Jaya: Uni Text Distributors, 1982)

[24] Radin Soenarno, “Malay Nationalism, 1900-1945,” Journal of Southeast Asian History 1, March 1960, hlm. 1-28.

[25] Abdul Rahman Haji Ismail dll., Nasionalisme di Malaysia dan Indonesia, Pengamatan Sejarah, hlm. 86.

[26] Ibid.

[27] Nabir Abdullah, Maahad Il Ihya Assyariff Gunung Semanggol 1934-1959, Kuala Lumpur, Jabatan Sejarah UKM, 1976, hlm. 168.

[28] Ibid.

[29] Utusan Melayu, 26 April 1948, seperti yang dipetik dalam Nabir Abdullah, , Maahad Il Ihya Assyariff Gunung Semanggol 1934-1959, hlm. 188.

[30] Abdul Rahman Haji Ismail, penyt., Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 243.

[31] Abu Talib Ahmad, Pendudukan Jepun (1942-1945) dan Asia Tenggara, hlm. 119.